Polityka prywatności Lenexpo

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa prywatności i danych osobowych. Dlatego wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w granicach obowiązujących przepisów prawnych o ochronie danych. Zgodnie z tą polityką prywatności, informujemy Państwa o gromadzonych przez nas danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej Lenexpo.

Firma Lenexpo Sp. z o. o. Spółka komandytowa gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych. Poniżej informujemy o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

Informacje te znajdą Państwo zawsze na naszej stronie: www.lenexpo.pl.

1. Administrator danych / Kontakt / Inspektor ochrony danych

Administratorem danych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych, obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej, oraz innych przepisów w zakresie ochrony danych jest:

Lenexpo Sp. z o. o. Spółka komandytowa
ul. Jezuicka 5
85-102 Bydgoszcz

W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt: [email protected].

Z inspektorem ochrony danych osobowych Lenexpo można się skontaktować pod adresem: Lenexpo Sp. z o. o. Spółka komandytowa, ul. Jezuicka 5, 85-102 Bydgoszcz, Sławomir Miodowski, drogą mailową [email protected] lub pod numerem telefonu +48 666-832-233.

2. Zakres ochrony danych osobowych

Ochrona danych dotyczy danych osobowych określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych, tj. wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Identyfikowalna jest każda osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jedną cechę szczególną. Dane użytkowe to dane wymagane do korzystania z naszej strony internetowej; dane te obejmują początek, koniec i zakres korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej.

3. Automatyczne gromadzenie danych poprzez dostęp do strony internetowej

Po wejściu na naszą stronę internetową, www.lenexpo.pl, Państwa urządzenie automatycznie przesyła określone dane z przyczyn technicznych. Poniższe dane są przechowywane niezależnie od innych danych, które mogą Państwo nam udostępniać:

Dane te są przechowywane z przyczyn czysto technicznych i nigdy nie są związane z żadną konkretną osobą. Dane o dostępie do strony internetowej służą do analizy błędów, zapewnienia bezpieczeństwa systemów oraz poprawy jakości naszych usług. Z uzasadnionych powodów, pełny adres IP jest wykorzystywany wyłącznie w celach bezpieczeństwa strony internetowej.

4. Cookies

Używamy plików "cookies", aby zapewnić Państwu komfort użytkowania. Pliki "cookies" to małe pliki przechowywane na komputerze przez przeglądarkę. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików "cookies", mogą Panstwo wyłączyć ich zapisywanie na komputerze poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki. Należy pamiętać, że w przypadku dezaktywacji plików "cookies", prawidłowe funkcjonowanie strony może być utrudnione.

W szczególności używamy następujących plików "cookies":

5. Ochrona danych

Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są chronione przez najnowocześniejszą technologię szyfrowania. Poziom ochrony zależy od tego, jakie szyfrowanie obsługuje Państwa przeglądarka internetowa. Poszczególne strony naszego serwisu internetowego są zaszyfrowane za pomocą symbolu klucza lub zamkniętego zamka w pasku stanu przeglądarki. Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane, odpowiednio do rozwoju technologicznego.

6. Państwa prawa

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej przysługują Państwu następujące prawa. Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z poniższych praw, prosimy o kontakt na adres podany powyżej.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.

7. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na tej stronie.Ostatnia aktualizacja: 22.05.2020 r.